Nipt logo

Zmiany struktury chromosomów

ZMIANY STRUKTURY CHROMOSOMÓW – do zmiany struktury chromosomów dochodzi, jeżeli dojdzie do przerwania ich ciągłości (pęknięcia), a następnie do rearanżacji w odmienny sposób. Zmiana taka może być wyrównana (ilość materiału genetycznego nie ulega zmianie) lub niezrównoważona (zmienia się ilość materiału genetycznego). Zmiany te są podstawą zmian genetycznych i siłą napędową ewolucji.

Istnieje wiele mechanizmów, w których chromosom może zmienić swoją strukturę. Należą do nich:

  • delecja – fragment chromosomu ulega usunięciu,
  • deficjencja – końcowy fragment chromosomu ulega usunięciu,
  • inwersja – fragment chromosomu odłącza się, następnie ulega obróceniu o 180 stopni, a następnie powraca na pierwotne miejsce,
  • duplikacja – fragment chromosomu ulega podwojeniu,
  • translokacja – fragment chromosomu odłącza się, a następnie zostanie dołączony do innego,
  • pęknięcie centromeru,
  • chromosom pierścieniowy – powstaje kiedy końcowe fragmenty chromosomu znikną, a pozostałe ramiona.
Do góry