Nipt logo

USG

W trakcie diagnostyki prenatalnej ogromną rolę odgrywa badanie usg. Obecnie jest to jedyny sposób, aby dokładnie ocenić anatomię płodu.

Na dzień dzisiejszy zaleca się wykonanie w przebiegu ciąży trzech badań usg prenatalnych:

  • pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży
  • pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży
  • pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży

USG wykonywane  pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży

W trakcie tego badania dokonuje się oceny anatomii płodu, jak również ocenia się w oparciu o tzw. markery zaburzeń genetycznych ryzyko wystąpienia Zespołu Downa, Zespołu Edwardsa i Zespołu Pataua.
Pomimo, że wielkość płodu zawiera się w wymiarze CRL ( tzw. pomiar ciemieniowo - siedzeniowy) między 45 a 84 mm, to już w można wykonać wstępną ocenę anatomiczną rozwijającego się płodu. Jakość oceny anatomii płodu w badaniu preantalnym I-go trymestru bardzo zależy od doświadczenia wykonującego usg lekarza.

Ocena ryzyka zaburzeń genetycznych opiera się głównie o ocenę przezierności karkowej, tzw. NT czyli niewielkiej  ilości płynu zlokalizowanej pod skórą okolicy karku płodu. Zasada jest prosta, im więcej płynu się zbiera tym wyższe ryzyko zaburzeń genetycznych.
Czułość badania usg w kierunku oceny ryzyka wystąpienia zespołu Downa szacuje się na 70-80% przy 5% odsetku wyników fałszywie dodatnich.

Do innych markerów, które można oceniać w usg prenatalnym pierwszego trymestru, to:

  • ocena kości nosowej
  • ocena przepływu w przewodzie żylnym
  • przepływu przez zastawkę trójdzielną serca płodu.

Analizę ryzyka wykonuje rekomendowany przez Fetal Medicine Foundation program komputerowy, który w obliczeniu uwzględnia również inne parametry np.: 

  • rytm serca płodu
  • datę urodzenia kobiety będącej w ciąży
  • inne.

Jeżeli kobieta w ciąży wykonała test PaPPa ( test podwójny ), to jego wyniki można wprowadzić do opisywanego powyżej programu komputerowego, a wspólna analiza zwiększa czułość oceny ryzyka  do 85% przy 5% odsetku wyników fałszywie dodatnich.

USG prenatalne wykonywane pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży

Koncentruje się ono na szczegółowej ocenie anatomii płodu, w tym serca nienarodzonego dziecka. Czułość usg prenatalnego II trymestru w ocenie ryzyka wystąpienia zespołu Downa będzie niższa niż badania I-go trymestru.

W trakcie tego badania rekomendowana jest ocena długości szyjki macicy, co pozwala lepiej diagnozować ciąże obarczone największym ryzykiem porodu przedwczesnego.

USG prenatalne wykonywane pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży

W tym badaniu lekarz ponownie dokładnie ocenia anatomię płodu. 

Elementem tego badania jest również ocena przepływu krwi w naczyniach przy pomocy metody Dopplera. Ta analiza wraz z oceną wielkości płodu pozwala określić funkcję i wydolność łożyska.

Wykonując usg prenatalne należy pamiętać, że nie wszystkie wady płodu można rozpoznać w trakcie ultrasonograficznych badań prenatalnych. Badanie usg nie jest idealną metodą, niemniej na dzień dzisiejszy doświadczony ultrasongrafista jest w stanie wychwycić większość wad anatomicznych płodu.
 

Do góry