Nipt logo

Kordocenteza

Kordocenteza to zabieg pobrania krwi płodu z żyły pępowinowej. Wykonywana jest od lat 80.

Wskazania

Głównym celem kordocentezy jest pobranie próbki krwi płodu, aby móc zbadać w kierunku:

 • mozaicyzmu chromosomalnego,
 • oceny krwi płodu, a zwłaszcza obecności anemii i liczby płytek krwi lub limfocytów.

Ze względu na dość duże ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu wskazania powinny być rygorystycznie ograniczone do szczególnych sytuacji:

 • podejrzenie aberracji chromosomowej na podstawie nieprawidłowości z wyników badań USG genetycznych,
 • diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych,
 • diagnostyka układu krwiotwórczego u płodu,
 • diagnostyka niedokrwistości,
 • diagnostyka choroby hemolitycznej,
 • diagnostyka niedotlenienia płodu,
 • diagnostyka agenezji nerek,
 • diagnostyka niewydolności nerek.

Kordocenteza może też być zabiegiem terapeutycznym i drogą podania leków, np. w przypadku zaburzeń rytmu serca u płodu czy niewydolności układu krążenia u płodu.

Czas wykonania kordocentezy

Zabieg kordocentezy można wykonać od 18 tygodnia życia płodowego do końca 35 tygodnia.

Przebieg zabiegu

Pod kontrolą USG wprowadza się igłę do żyły pępowinowej w przewodzie pępowinowym i pobiera próbkę krwi o objętości 0,5-2 ml. Najkorzystniejszym miejscem nakłucia jest przyczep łożyskowy pępowiny. Następnie, w specjalnym urządzeniu analizującym składniki krwi potwierdza się rodzaj badanego materiału tuż po procedurze. Ze względu na ułożenie płodu lub nieudaną próbę pozyskania krwi z żyły pępkowej można przystąpić do pobrania próbki krwi płodu z żyły wątrobowej.
Wynik badania cytogenetycznego po kordocentezie pojawia się zazwyczaj po 2-10 dniach.

Powikłania

 • ryzyko utraty ciąży wzrasta o 0,2-2% - przy czym najnowsze badania skłaniają się do niższej wartości,
 • miejsce wkłucia może krwawić dłużej niż 90 s,
 • w miejscu wkłucia może powstać krwiak,
 • mogą się pojawić nieprawidłowości w zapisie kardiotokograficznych (KTG), np. bradykardia, tachykardia, deceleracje,
 • zwiększone jest ryzyko infekcji wewnątrzmacicznej,
 • zabieg może pobudzić mięsień macicy do czynności skurczowej,
 • może wystąpią zator lub tamponada naczyń pępowinowych,
 • płyn owodniowy może odpłynąć przedwcześnie. 

Czynniki ryzyka utraty ciąży po zabiegu kordocentezy:

 • płód ze stwierdzonymi anomaliami strukturalnymi,
 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu,
 • wiek ciążowy poniżej 24 tygodnia.
Do góry