Nipt logo

Fenotyp

Fenotyp to zestaw cech, które posiada dany organizm. Nie mówi tylko o strukturze, lecz także określa fizjologię, cykle biologiczne czy cechy powstałe na skutek oddziaływania środowiska zewnętrznego. Termin powstał – podobnie jak ‘genotyp’ – na bazie prac Wilhelma Johannsena na początku XX wieku.

Istnieją 3 główne czynniki, które nadają fenotyp: 

  1. Genotyp 
  2. Epigenetyka – czyli wszystkie zmiany chemiczne, którym ulegają nicie DNA i białka histonowe, które wpływają na ostateczny kształt i funkcjonowanie chromosomów.
  3. Czynniki środowiskowe – czyli czynniki pochodzące ze świta zewnętrznego, w którym dana jednostka żyje – np. toksyny, ilość promieniowania słonecznego.
Do góry