Nipt logo

Aberacje chromosomowe

To synonim mutacji chromosomów. Dzieli się głównie na dwa typy:

  • Aberracje strukturalne – dotyczą budowy chromosomów,
  • Aberracje liczbowe – dotyczą ilości chromosomów.
Do góry